Les pensions es paguen amb el que cotitzen les empreses i els treballadors. Per tant, com més diners dediqui l’Estat a la massa salarial, més diner tindrà per pagar els pensionistes.

Quina és la situació actual?

A Catalunya els salaris són més alts (24.449€ de mitjana) que a Espanya (22.790 €). Això vol dir que cada treballador català cotitza -aporta- més que un d’Espanya1.

A Catalunya hi ha menys atur (15,3%) que a Espanya (18,8% comptant Catalunya, Espanya sola el percentatge seria més alt). Això vol dir que hi ha més gent treballant (84,7% contra el 81,2%). Per tant, més gent cotitzant1.

A Catalunya, per cada pensionista hi ha més treballadors en actiu que a Espanya. Això vol dir que a Catalunya hi ha més gent que aporta el seu esforç per pagar-les.

En els darrers 25 anys l’aportació de Catalunya a la Caixa de la Seguretat Social ha estat manifestament superior que la d’Espanya.

Espanya ja ha confessat que necessitarà cada any 15.000 milions d’euros per pagar les pensions. Dit d’una altra manera: Espanya avui ja no pot pagar les pensions (I Europa, la deixarà endeutar-se més per pagar-les?).

Quina serà la situació futura?

  • En una Catalunya independent es crearan molts llocs de treball.
  • Funcionaris per les necessitats d’un nou tipus de govern: ministeris, hisenda pública,    ambaixades…
  • Establiment d’empreses estrangeres.
  • Port i aeroport funcionant sense que els posin bastons a les rodes significaran un pol d’atracció d’empreses.
  • La millora de les comunicacions implicarà també la creació d’empreses…
  • Un govern situat a la vora podrà ser més eficient que un situat a 650km i sobretot amb interessos diferents.
  • L’estalvi de 16.000 milions d’euros que marxen i no tornen permetrà noves inversions.
  • Catalunya no haurà de pagar les factures d’una mala gestió (manteniment i pèrdues dels AVE, Castor, preu de l’electricitat, estructures inadequades…).

Només seran millores pels actuals jubilats?

A Espanya els treballadors actuals ho tindran ben difícil per cobrar la pensió. Espanya té un endeutament del 100% del PIB (això vol dir que deu tant com produeix en un any), poca productivitat, salaris baixos i una més que dubtosa perspectiva de futur.

En una Catalunya independent, les perspectives són molt més positives. Té un deute més que raonable (35,4%) i la creació de treball, i per tant, de riquesa sembla garantida1.

Tot això significa que en una Catalunya independent la jubilació dels que ara encara estan treballant també està més assegurada.


  1. Cercle Català de Negocis.

FER UN COMENTARI