Amb els vots a favor de tots els grups municipals, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta d’ERC per elaborar un pla de xoc contra l’infrahabitatge.

La proposta preveu que, al cap de sis mesos, es dugui a terme un protocol que permeti detectar i sancionar els propietaris d’immobles que no garanteixin unes condicions mínimes d’habitabilitat.

La regidora republicana Montse Benedí ha defensat la proposta denunciant que “davant la impossibilitat d’accedir a un habitatge digne, moltes famílies s’han vist abocades a viure en immobles que no compleixen unes condicions mínimes”. “Aquests infrahabitatges no garanteixen ni la salubritat, ni l’accessibilitat, ni la ventilació ni serveis mínims”, ha dit.

Benedí ha reclamat actuar davant d’aquesta situació d’urgència i ha demanat un pla que garanteixi “recursos, pressupost i personal per detectar i sancionar als propietaris que posen al mercat aquests immobles”.

FER UN COMENTARI